Strategische koers

In het najaar van 2015 verscheen het nieuwe Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren. Het verslagjaar 2017 was het tweede volledige jaar van dat koersplan. De koers veranderde niet wezenlijk, wel zijn een aantal nieuwe accenten gelegd.

Eén van de ambities uit het nieuwe koersplan is dat het Friesland College in 2018 in alle sectoren een natuurlijke partner is van bedrijven en instellingen en dat het landelijk bekend staat als een instelling met innovatief beroepsonderwijs. In 2017 zette het Friesland College wederom flinke stappen om die ambitie te realiseren en startten verscheidene nieuwe praktijkroutes.

Eind 2017 zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met in totaal 36 praktijkroutes en verdeeld over een groot aantal branches en opleidingen. Hiernaast zijn nog diverse praktijkroutes in ontwikkeling.

Het Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren is gepubliceerd op de website van het Friesland College.