Speerpunten voor 2018

Doorontwikkelen van praktijkgestuurd leren

Het doorontwikkelen van praktijkgestuurd leren, met name in de vorm van praktijkroutes en leereenheden, blijft de belangrijkste strategische focus van het Friesland College. Ook in 2018 wordt ingezet op het versterken van de samenhang tussen (onderdelen van) deze verschijningsvormen.