Onderwijs

Onderwijsconcept: praktijkgestuurd leren

Opleiden en kwalificeren, dat is de opdracht van het Friesland College. Die opdracht is vervuld als de student een mbo-diploma haalt als (voorlopig) eindresultaat of hiermee door kan stromen naar een hoger niveau binnen mbo of hbo. Wij hebben ons onderwijs ingericht volgens het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt is dat het leerproces van een student start in de praktijk. Zijn ervaringen hierin sturen zijn leerproces. Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet alleen om het behalen van een kwalificatie. Studenten ontwikkelen ook persoonlijke kwaliteiten en competenties die zij hun verdere (beroepsmatige) leven kunnen inzetten.

De instelling verzorgt het praktijkgestuurd onderwijs steeds meer in verschillende vormen van praktijkroutes. Studenten en docenten leren en werken dan in het bedrijf, samen met de medewerkers. Daar waar de organisatie van het onderwijs meer in de school plaatsvindt, verzorgen wij het onderwijs steeds vaker in de vorm van leereenheden. Dit zijn leerperioden van vijf weken, waarin aan de hand van een concrete praktijksituatie samenhangende leeractiviteiten zijn georganiseerd.

Voor de studenten die meer willen, kent het Friesland College diverse excellentieprogramma’s om hun studie meerwaarde te geven.