Medewerkers

Eigentijds personeelsbeleid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema. Meer nadruk op ‘loopbaandenken’, in- en externe mobiliteit en een cultuur waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen inzetbaarheid helpen daarbij.

In 2017 is geïnvesteerd in de vitaliteit van de medewerkers. Een pilot rondom een health check* heeft laten zien dat er onder de medewerkers veel animo is om zich over hun eigen mentale en fysieke gezondheid te laten voorlichten. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2018 verwacht. De resultaten worden meegenomen in het in 2018 op te zetten beleid voor duurzame inzetbaarheid.

In de zomer van 2017 is het eigen loopbaan- en mobiliteitscentrum ‘Link’ opgericht, op basis van de vraag en input van medewerkers – aangedragen tijdens een intensieve werksessie. In de zomer van 2017 is de hiervoor aangetrokken loopbaanbegeleider begonnen. Een ludieke actie met op zonne-energie bewegende bloemetjes en de tekst ‘Waar krijg jij energie van? Kom langs bij Link’ heeft in 2017 bijgedragen aan de bekendheid van Link. De eerste gesprekken zijn gevoerd. Ongeveer twaalf mensen zaten in gesprekssessie tot en met einde van 2017. De nadruk in de gesprekken met Link ligt op vrijwillige mobiliteit.

Door op FCLive informatie te bundelen is in 2017 ook geïnvesteerd in het beter vindbaar maken van alle regelingen, afspraken en de juiste persoon bij de personele vragen. Achter de knop ‘Personeel’ op FCLive staat een database met verwijzingen naar diverse mogelijkheden en mensen die kunnen helpen bij vragen.