Bestuur en toezicht

Samenstelling College van Bestuur

Dhr. Segers, voorzitter

Portefeuilles:

 • Bestuur en strategisch beleid
 • Externe relaties
 • Onderwijs en innovatie, incl. automatisering
 • Personeel
 • Studentenzaken, Studenten
 • Servicecentrum
 • Communicatie

Dhr. Van Hout, lid

Portefeuilles:

 • Bestuur en strategisch beleid
 • Externe relaties
 • Bedrijfsvoering:
  • financiën
  • huisvesting
  • facilitair
  • automatisering
  • personeel
  • studentenzaken