Studenten

Resultaten FC-monitor 2017

In het ‘tussenjaar’ 2017 gebruikte het Friesland College een eigen enquête om de mening van studenten te peilen; de FC monitor. Circa 40 procent van de BOL-studenten heeft de FC-monitor ingevuld. De afgenomen FC-monitor leent zich er niet voor om op alle onderwerpen de vergelijking te maken met de resultaten van de JOB-monitor 2016.

Het rapportcijfer dat studenten gaven voor hun opleiding kwam voor het Friesland College

gemiddeld uit op een 6,4. Dat is minder dan de 6,8 uit de JOB-monitor 2016, en flink minder dan de doelstelling 7,0. Het rapportcijfer van de studenten voor de praktijkroutes was met 6,5 licht hoger, waarbij de ‘meer gevestigde’ praktijkroutes in de zorg en in de zakelijke dienstverlening duidelijk hoger scoren.

In het resultaat is te zien dat studenten van mening zijn dat de organisatorische kant van het  onderwijs verbeterd dient te worden. Samen met de studentenraad zijn de resultaten besproken in managementteams van de scholen. Dit heeft afspraken opgeleverd voor het verbeteren van de organisatie en de communicatie