Jaarverslag 2017

Steeds weer benoemen we in jaarverslagen het bijzondere van het desbetreffende jaar. Ook vorig jaar schreven we dat het geen jaar als alle andere was. Maar … wat zegt dat? Is niet elk jaar anders en tegelijk hetzelfde als het jaar ervoor?

Het Friesland College zette al een flinke tijd geleden de eerste stappen in de ontwikkeling en realisatie van het concept Praktijkgestuurd Leren. Die koers werd, zowel intern als extern, steeds weer bevestigd als de juiste om de ambitie van modern beroepsonderwijs waar te maken.
Ook in 2017 was er geen reden om van deze koers af te wijken. Dat betekende dat de nadruk lag op uitbreiding en versterking van deze beweging. Met nieuwe en bestaande partners werden praktijkroutes uitgevoerd. Daarnaast zetten we stappen om ook in de leereenheden de verbinding met de echte praktijk meer te realiseren.

Naast deze “business as usual” waren er ook bijzondere gebeurtenissen….

Ten gevolge van de versterkte vluchtelingenstromen nam de deelname aan inburgeringscursussen verder toe. Het lukte de collega’s van FC Extra om in 2017 deze forse, maar ook onvoorspelbare vraag te beantwoorden met kwalitatief hoogstaand onderwijs voor deze nieuwe Nederlanders. En tegelijk lukte het hen om voor deze doelgroep ook meer en meer de verbinding te leggen met beroepsgerichte opleidingen. Het is immers een forse uitdaging om te zorgen dat deze mensen echt mee kunnen gaan doen met onze samenleving. En het hebben van werk is daarbij een belangrijke factor die nog veel te weinig gerealiseerd wordt.

Van een heel andere orde was in 2017 het vertrek van Liesbeth Vos als voorzitter van het CvB.
Zij was ongeveer 20 jaar een van de drijvende krachten in het Friesland College om praktijk-gestuurd leren te maken tot wat het nu is. Daarbij werd ze meer en meer de spil in het bloeiende netwerk dat het Friesland College om zich heen heeft verzameld van bedrijven en instellingen die meewerken om motiverend beroepsonderwijs te realiseren dat op de huid van de tijd zit.
In mei nam zij afscheid met een groots feest waarbij met name de kracht van de studenten van het Friesland College volop in de schijnwerpers stond.
Het College van Bestuur werd op dat moment gecompleteerd door de komst van Carlo Segers als nieuwe voorzitter.

En zo werd het toch weer … een bijzonder jaar (zoals dat ook met 2018 wel weer het geval zal zijn).

Wij wensen u natuurlijk veel leesplezier toe bij het doornemen van dit jaarverslag. En … houden ons aanbevolen voor opmerkingen en tips om ons onderwijs nog mooier te maken.

Carlo Segers 
Voorzitter

Frank van Hout
Lid