Strategische koers

In het najaar van 2015 verscheen het nieuwe Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren. Het verslagjaar 2016 was het eerste ‘echte’ jaar van dat nieuwe koersplan. De koers van de jaren daarvoor veranderde niet wezenlijk, wel zijn een aantal nieuwe accenten gelegd.

Eén van de ambities uit het nieuwe koersplan is dat het Friesland College in 2018 in alle sectoren een natuurlijke partner is van bedrijven en instellingen en dat het landelijk bekend staat als een instelling met innovatief beroepsonderwijs. In 2016 zette het Friesland College flinke stappen om die ambitie te realiseren en startten verscheidene nieuwe praktijkroutes. Alle branches zijn nu vertegenwoordigd. Bij ziekenhuis Tjongerschans kunnen nu 33 mbo-studenten op álle afdelingen terecht. Eerder hadden Tjongerschans en het Friesland College al op twee afdelingen geëxperimenteerd met een praktijkroute.

Ook bij Neushoorn, ‘culturele hotspot’ van Leeuwarden, startte een praktijkroute. Voortaan kunnen toekomstige eventmanagers, podium- en evenemententechnici, horecamanagers- en medewerkers, zakelijke dienstverleners en facilitair medewerkers bij Neushoorn hun mbo-opleiding daar geheel in een praktijkroute volgen. Kwadrantgroep heeft expliciet aangegeven te willen investeren in praktijkroutes die deze zomer op enkele locaties zullen starten. Stenden Hogeschool is daar ook partner.

Het Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren is gepubliceerd op de website van het Friesland College.