Speerpunten voor 2017

Praktijkroutes, carrouselmodel en leereenheden verder ontwikkelen

Ook in 2017 is het verder ontwikkelen van praktijkroutes, het carrouselmodel en leereenheden een speerpunt. Het aantal praktijkroutes met bedrijven zal worden uitgebreid. Met een aantal strategische partners is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het starten van nieuwe praktijkroutes in 2017. Daarmee kunnen straks nog meer studenten onderwijs via een praktijkroute volgen. Daarnaast is er het komende jaar extra aandacht voor het verhogen van de onderwijskwaliteit van de praktijkroutes en leereenheden. Dat wil zeggen, binnen het Friesland College worden de praktijkroutes en leereenheden verzorgd volgens de leerprincipes van praktijkgestuurd leren.