Onderwijs

Onderzoek Staat van de instelling

In het najaar van 2016 vond het inspectieonderzoek naar de Staat van de instelling plaats. En met een mooi resultaat. De kwaliteitsborging op instellingsniveau is op orde en er zijn geen risico’s voor de financiële continuïteit. Ook zag de inspectie geen risico’s voor de opbrengsten, tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management.

De inspectie onderzocht daarnaast vijf opleidingen die via een steekproef waren geselecteerd. De opleidingen tot Verzorgende-IG en Bedrijfsadministrateur scoorden geen enkele onvoldoende en de opleiding Verzorgende-IG kreeg zelfs één keer het oordeel ‘goed’. De opleiding Sport- en bewegingsleider kreeg een onvoldoende op examinering en kwaliteitsborging. Twee opleidingen hadden één onvoldoende: de opleiding Servicemedewerker gebouwen had een onvoldoende voor onderwijs, de opleiding Game-artist voor opbrengsten. Het Friesland College spant zich de komende tijd in om deze geconstateerde tekortkomingen aan te pakken.