Medewerkers

Professionalisering

Het Friesland College heeft in het Kwaliteitsplan 2015-2018 een groot aantal professionaliseringsactiviteiten beschreven. Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor alle medewerkers (docenten, leidinggevenden, instructeurs, praktijkexperts, leraren in opleiding, ondersteuners), maar ook voor medewerkers die vanuit bedrijven bij het opleiden en examineren zijn betrokken. De activiteiten richten zich op drie thema’s:

  • professionaliseren van onderwijsteams, leidinggevenden en ondersteuners bij hetvormgeven, organiseren en uitvoeren van praktijkgestuurd leren
  • professionalisering van medewerkers met examentaken
  • professionalisering voor de ontwikkeling van beroepen in de zorg

In 2017 krijgen de bovengenoemde professionaliseringsactiviteiten een vervolg en wordt verkend hoe het Friesland College professionalisering in de toekomst vormgeeft. Huidige ontwikkelingen binnen de FC-scholen en nieuwe inzichten (zoals professionele identiteit) op dit gebied vormen de basis daarvan.