Bestuur en toezicht

Samenstelling College van Bestuur

Dhr. Segers, voorzitter

Portefeuilles:

 • bestuur en strategisch beleid
 • externe relaties
 • communicatie
 • onderwijs, onderwijsinnovatie
 • studentenzaken, waaronder de Studentenraad
 • personeel

Dhr. Van Hout, lid

Portefeuilles:

 • financiën
 • facilitair
 • automatisering
 • huisvesting
 • personeel